Les 1 Het Doel Van het Heiligdom

Les 1 Het Doel Van het Heiligdom de verterend vuur

Les 1: Het Doel Van het Heiligdom

Welkom op de fascinerende studie van God’s heiligdom. In slechts Een paar verminderen, we’ll onderzoeken
Een Aantal van de Meest Trouw-gebouw passages uit de Bijbel en profetie, en vind Een oftenoverlooked
openbaring van God’s wijsheid en liefde.
Maar voordat springen in alle gegevens Willen we Eén groot idee op are Plaats te Krijgen—God’s Doel
Het heiligdom. True Genoeg, Konden we waarschijnlijk Veel Verschillende Dingen sterven God volbracht
deur Middel Van het heiligdom, Maar er is a grote, Onderliggende bedoeling DAT daaruit Wordt Uitgevoerd deur Middel van
de Gehele Schrift record. Dat’s Waar we Willen Beginnen.
Het heiligdom is Ingevoerd OM ons in de vijftiende Hoofdstuk van Exodus. De eerste is slechts Vermelding
passerende Poetische verwijzing (hoewel we uiteindelijk Zullen Zien DAT zelfs this is significant). Tien
Hoofdstukken later, God Advocate de Definitieve opdracht sterven Het uitgangspunt our studie Advocate.

 1. Wat Zei God Tegen de Israëlieten te doen?


Exodus 25: 8 – ZIJ Zullen Mij Een heiligdom, DAT ik in their midden wonen.

Is Het Niet Geweldig DAT God wil leven met Zijn volk en in Het middelpunt van Hun leven? Hier Zien we Het heiligdom’s Doel. In Eerste instantie Lijkt Het Een Eenvoudige zaak. Immers, God Kan alles DOEN DUS ALS HIJ wil bij ons wonen, wat is er OM zoom te Stoppen?

 • Hoe Belangrijk is this Kwestie van “saamhorigheid” in God’s Gedachten?

  Genesis 3: 8–9 – En Zij hoorden Het Geluid van de Hier God Wandelen in de tuin in de koelte van
  de dag, en Adam en Zijn vrouw Verborg Zich van de Aanwezigheid van de God Hier Onder de
  trees van de tuin. Toen riep de Heere God aan Adam en Zeide tot zoom: “Waar ben jij?”
  Openbaring 21: 3 – En ik Hoorde Een luide stam uit de hemel Zeggen, “Ziet, de tabernakel
  God is bij de Mensen, en HIJ Zal bij hen wonen, en Zij Zullen Zijn volk Zijn. God Zelf Zal
  bij hen en their God Zijn."

  Adam’s Gevoel van schuld maakte Het Natuurlijk for zoom te verbergen van God, net including our schuld doet for ons. Maar
  DAT’Niet is wat Jezus wil, en Het leidt ons slechts tot verdriet en dood. Dus zodra de zonde in this Wereld, God Begon op zoek naar zondaars. Deur de Hele Bijbel Zien zoom we op zoek OM our Vertrouwen en liefde te winnen. This was Jezus’ Meest voorkomende thema—Maar denk aan de gelijkenissen van Het verloren schaap en de verloren zoon. Het Goede Nieuws Is dat de weg naar Beneden aan Het Andere Eind van de Bijbel, Wordt ons verteld DAT HIJ terug Zal winnen van de Totale Liefde en Het Vertrouwen van Zijn volk. Toen de zonde en de satan en de dood Zelf Zijn vernietigd, Zal HIJ uiteindelijk in staat Zijn om in te wonen vrede met Zijn volk.

 • Wat Houdt God van woont nu met ons?

  Jesaja 59: 2 – Maar Uw ongerechtigheden hebben jullie Gescheiden van Uw God; nl Uw Zonden Hebben
  Verborgen Zijn Gezicht van u.

  Sommige Mensen Kijken naar this vers en zie de Hele zaak als God’s Probleem. “HIJ’is degene sterven’s
  overstuur. HIJ Moet gewoon verlichten Een beetje en Mensen te Accepteren including ZE are in Plaats Van het maken van Zo’n groot ding uit Een paar Fouten Hier en Daar.”

 • Heeft God Een Houding Probleem? Of is er Een Ander Punt van zorg?

  Jesaja 33:14–15 – De zondaren te Sion Zijn verschrikt; Beving Heeft de huichelaars aangegrepen: “wie
  Onder Ons Zullen wonen bij Een verterend vuur? Wie Onder Ons Zal Wonen met eeuwige
  verbrandingen?” HIJ sterven rechtvaardig Wandelt en Spreekt oprecht.

  Als God Komt OM Zijn volk te bezoeken, Niet van Iedereen Heeft dezelfde Reactie. de “zondaren te Sion”
  Zien Alleen “verterend vuur” nl “eeuwige gloed,” nl Kan’t Voorstellen DAT sterven Zou Kunnen wonen
  met dat! Maar Het’Niet is op sterven Manier ontmoet degenen sterven “Lopen rechtvaardig en oprecht Spreken.”

 • Wat betekenen de rechtvaardigen Zagen wanneer God hen Komt?

  Jesaja 33:17 – Uw Ogen Zullen de Koning Zien in Zijn Schoonheid.

  Wat een contrast! Er is a Enorm Verschil in Het perspectief of this Twee Groepen. Misschien Is Het’s
  Niet God’s Probleem, na alles. Jesaja 33 Gaat verder met te beschrijven wat God’s plan was for Het Volk van Israël in het Oude Testament. De scène is a van de eeuwige vrede, geluk en gezondheid.

 • Wat is het item Een Gemeenschappelijk Kenmerk van al diegenen sterven Een Plaats in God Hebben’het plan for the eeuwigheid?

  Jesaja 33:24 – De Mensen sterven er wonen, Zal vergeving van ongerechtigheid Hebben.

  Laat at this punter! Het is Onze ongerechtigheden sterven ons Scheiden van God. Niet omdat’ God Heeft Een Houding
  Probleem, Maar omdat’ our schuld Het onmogelijk Maakt Voor Ons OM Hem in vrede te Ontmoeten. HIJ wil Om Te leven
  ontmoette ons. HIJ wil ons vergeven. Maar Veel Te veel van sterven HIJ Houdt van Zijn Aanwezigheid Zou Zien Alleen als “verterend vuur” nl “Eeuwige gloed.” Deur te weigeren OM God te aanvaarden’s vergeving en klampt Zich overgrote aan Hun ongerechtigheden, Hebben de goddelozen Het zoom onmogelijk OM ZE te benaderen Gemaakt. Maar
  degenen sterven bereid are OM God te aanvaarden’s geschenk van vergeving Hebben their ongerechtigheden verwijderd.
  This Is Het Doel Van het heiligdom—OM God te Dichtbij Komen OM Zijn volk, terwijl ZE ingelogd zondig.

 • Welk deel van Het Aardse heiligdom vooral gesymboliseerd this punter?

  Leviticus 16: 2 – De HEER Zei Tegen Mozes: “Vertel Uw broeder Aaron Niet te Komen op zomaar Een
  Keer in de Heilige Plaats Binnen den voorhang, for Het verzoendeksel DAT op de ark, opdat HIJ sterven;
  willen Ik verschijn in Een wolk boven Het verzoendeksel.”

  De sluier Werd opgehangen between Het heilige en Het heilige der heiligen aan de Priesters te beschermen en
  zelfs de Individuele aanbidders op de Binnenplaats Van het “Shekinah,” Zichtbare de Heerlijkheid van God’s
  Aanwezigheid. De sluier was Niet OM ZE Volledig afgesneden van Zijn Aanwezigheid, willen dan zouden ZE Worden achtergelaten in Geestelijke duisternis. De sluier Werd gebouwd, zodat Het Niet Helemaal Heeft uitgebreid tot Het Plafond Van het heiligdom, waardoor de Heerlijkheid des Heeren Kon ingelogd indirecte Worden gezien, en Kan Nog steeds de harten van allen sterven zouden Reageren op God te Trekken’s smeekbeden.

 • Wat was this sluier eruit?

  Exodus 26:31 – “Je deelt Een sluier geweven van blauwe, paarse en scharlaken, en fijn
  geweven linnen. Het Wordt geweven voldaan Een artistiek Ontwerp van cherubijnen.”

  Zelfs in de schitterende Omgeving Van het heiligdom, met goud en zilver Rondom, de sluier was
  beschouwd als Een van de mooiste Delen van God’s Ontwerp. Het was de bedoeling te are, wil God
  wilde Dat zijn dienst aantrekkelijk. Net als in het Nieuwe Testament, Jezus Zei DAT HIJ Zou DOEN “Trekken alle volken tot Mij,” DUS in het Oude Testament HIJ zocht OM Zijn volk te Trekken voldaan “Teder
  koorden” en ontmoette “Banden van liefde.” (Johannes 00:32, Hosea 11: 4)

 • Heeft God, including de sluier?

  Mark 15:38 – Dan is de sluier van de tempel scheurde in tweeën van boven naar Beneden.

  De sluier Werd op miraculeuze Wijze in tweeën gescheurd in De Tijd van Jezus’ Dood. This was Geen kleinigheid.
  Joodse historici vertellen ons DAT de sluier in Herodes’s tempel was Enorm, sommige Rekeningen Zeggen DAT Het
  was Zoveel als Negen inch dik. Dat’is a stuk moeilijker dan Het Verscheuren van Een telefoonboek!
  Maar werd Niet’t DAT respectloos? Immers, de sluier werd Een Belangrijk Onderdeel van God’s plan, en Het Werd Gemaakt netto including HIJ had Gericht. Waarom dit geweld? God maakte Een punter. Met de dood van Christus, had Het plan van Voor Ons heil Een grote stap vooruit Gezet. Als laatste Handeling van de oudtestamentische systeem van symbolische aanbiedingen en ceremonies, God toonde Zijn gretigheid OM alle barrières Tussen Hem en Zijn volk te Verwijderen. In Plaats van eerbiedig Het gordijn opzij te tekenen, HIJ scheurde Het in tweeën. Hoewel Het noodzakelijk was DAT we Worden afgeschermd van de volheid van Zijn Heerlijkheid, HIJ maakte Duidelijk DAT Het uiteindelijke Doel is Volledige Openheid en gemeenschap. This Is Het Doel Van het heiligdom.

 • Wat daad de sluier te vertegenwoordigen?

  Hebreeën 10:19 – Daarom, broeders, vrijmoedigheid Hebben, om in Het heiligdom deur Het bloed van
  Jezus, Langs De Nieuwe en levende weg, sterven HIJ ons ingewijd has deur Het voorhangsel, DAT is, Zijn
  vlees.

  Net including de sluier afgeschermd mannen uit de Heerlijkheid van God, terwijl ingelogd Het toestaan ​​van hen de Toegang, DUS Christus
  Kwam in Menselijk vlees Om Te Laten Zien hoe God is zonder ons te overweldigen met Zijn glorie.

 • Wat was Jezus’ werk? En hoe werd Het Om Te Worden bereikt?

  Matthew 01:21–23 – “En Zij Zal Een zoon baren, en gij Zult Zijn naam Jezus, wil HIJ
  Zal Zijn volk zalig maken van their Zonden.” Dus DIT alles is geschied, opdat Vervuld Zou Worden, DAT Werd
  gesproken deur de Heer deur de profeet, zeggende: “Ziet, de maagd Zal Zwanger Worden, en
  Een zoon baren, en gij Zult Zijn naam noemen Immanuël,” hetwelk is, “God ontmoet ons.”

  Including deur alle van het Oude Testament, sterven nu als het Nieuwe Testament Tijdperk Begon, God’s verlangen en
  Jezus’ levenswerk WAS OM “Zijn Volk redden van their Zonden.” Maar Alleen als we God leren Kennen for
  wat HIJ is echt Zullen we Hem Vertrouwen OM ons te redden our Zonden. Wij “Hebben allen gezondigd en derven de Heerlijkheid van God.” (Romeinen 3:23) Inderdaad, niemand op aarde Iets Anders Dan Een zondige Wereld bekend, en hoewel we aren’t Helemaal Comfortabel voldaan our zondige omgeving, Het Duurt Een grote daad Van het Geloof te Laten Gaan Van alles wat we Ooit Hebben gekend, en accepteer this vergeving van God, sterven ons redt our Zonden.
  En DUS Vanaf Het beginnen van Zijn leven op aarde, was Jezus “God ontmoet ons.” In de Buurt van Het einde van Zijn leven Zou HIJ Zeggen: “HIJ sterven Ziet mij Hem, Die Mij gezonden Ziet,” nl “Wie Mij gezien Heeft, Heeft de Vader gezien.” (Johannes 00:45, 14: 9) Zegt Paulus “God was in Christus de verzoening van de Wereld
  Zichzelf, hun misdaden toerekenen aan hen.” (2 Korintiërs 5:19) This alles was OM Onze liefde te winnen, om ons Vertrouwen uit te nodigen, om ons Geloof te verhogen, zodat we de redding Zou Kunnen Accepteren van de zonde DAT Jezus Aangeboden. This Is Het Doel Van het heiligdom, in het leven van Christus Gedragen.

 • Is er echt Geen meer Belang Aan het heiligdom na Jezus’ Dood? Of was Het Strikt Een zaak van het Oude Testament?

  Hebreeën 8: 1–2 – Nu is this Het belangrijkste punter van de Dingen sterven we Zeggen: We Hebben Zo’n
  Hogepriester, sterven zit aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de Hemelen, Een
  Minister Van het heiligdom en de ware tabernakel, sterven de Heer opgericht, en Geen mens.

  Goed nieuws! Het heiligdom is Nog steeds in het Bedrijfsleven! Maar de actie is Verhuisd Van het Aardse
  heiligdom Naar het hemelse heiligdom.

 • “hemelse heiligdom”? Is er echt zoiets?

  Lees Opnieuw De eerste Twee verzen van Hebreeën Hoofdstuk 8.

  Hebreeën 8: 1-2 – Nu van de Dingen sterven Wij this Hebben gesproken is de som: We Hebben Een dergelijke
  hogepriester, sterven Ligt aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de Hemelen; EEN
  Minister Van het heiligdom, en van de ware tabernakel, sterven de Heer gooide, en Niet de mens.

  Het heiligdom DAT de mens gebouwd Zou de draagbare heiligdom gebouwd net na de uittocht Zijn, van
  Solomon’s tempel van Zerubbabel’s tempel van Herodes Misschien’s tempel. Maar this Aardse
  heiligdommen Werden gebouwd op basis van Het heiligdom, DAT in de hemel is also.

 • Welke Relatie also Tussen de Hemelse en Aardse heiligdommen?

  Exodus 25: 8-9 – En Zij Zullen Mij Een heiligdom; DAT ik wonen MOGE Onder hen.
  Tevreden Volgens alles wat Ik u toon, Het model van de tabernakel en Het model van al Zijn
  instrumenten daarvan, zelfs alzo Zult gijlieden DAT maken.

  De Aardse heiligdommen Waren Een “kopieren” van de hemelse. God Liet Mozes Het Patroon, en vertelde zoom OM Een including Het te maken. Sterker houten pen, God was heel specifiek Type op DAT-punter. Vier Keer in Numeri 25–
  27 God vertelt Mozes “Te Zien DAT ZE je niet tevreden Volgens Het Patroon waarin Werd aangetoond
  je op de berg.” Als Het Allemaal Klaar was, Mozes—de Quality Control Officer for Het project— “Keek meer dan al het Werk, en inderdaad Hadden ZE Het Gedaan; als de Heere Geboden had, net Zo
  ZIJ Hadden Het Gedaan. Toen zegende Mozes hen.” (Exodus 39:43)

 • Dus eh’is a heiligdom in de hemel… Maar is IETS belangrijks gaat er aan de kant?

  Hebreeën 9:11 – Maar Christus Kwam als hogepriester van de Goede Dingen sterven Komen Gaan, ontmoette de Grotere
  en meer volmaakte tabernakel, Niet met handen Gemaakt.
  Hebreeën 9:24 – Wilt Christus is Niet Ging de heilige PLAATSEN voldaan handen Gemaakt, sterven Zijn
  kopieën Van het ware, Maar in de hemel Zelf, om nu te verschijnen for Het aangezicht van God for ons.

  We Zien uit this verzen DAT Christus Zelf is gewijd aan Het werken als our hogepriester in Het hemelse heiligdom. We Konden Vele intrigerende vragen via de hemelse heiligdom te vragen.
  God hasn’t vertelde ons alles over Het, ontmoette alle Middelen, Maar Misschien wel de Meest Bruikbare stuk
  Informatie voor ons at this moment DAT Het Aardse heiligdom was Een “kopieren” van de hemelse.

 • Als Mozes zag Werkelijk Het hemelse heiligdom weg terug in De Tijd van de Exodus, hoe oud is het?

  Ezechiël 28:14–16 – Je was de gezalfde cherub sterven Dekt; Ik heb je opgericht; je was op de heilige berg van God; Liep je heen en Weer in Het midden van de vurige stenen. Je was perfect in Uw wegen Vanaf de dag DAT je geschapen, totdat er ongerechtigheid in u Gevonden. deur de
  Overvloed van Uw handel je Werd gevuld met geweld Binnen, en je gezondigd; daarom, ik
  Gegoten u ALS profane ding uit van de Berg van God; en ik je vernietigd, O bedekking
  cherubijn, Uit het midden van de vurige stenen.

  This verzen Hebben Het meer dan Lucifer, de bekleding cherubijn, sterven Satan, de Tegenstander, de grondlegger van de zonde geworden. De Enige Plaats sterven cherubijnen Worden Weergegeven in de Bijbel is in de Troonzaal van God—in Het heiligdom. Dat betekent DAT al lang voordat er Sprake was zonde, God Het heiligdom in de Plaats, Klaar Om Te Gaan en Utrecht met het Probleem Gehad.

 • Dus Is Het hemelse heiligdom Zal eeuwig duren?

  Openbaring 21:10 – [Een engel] Voerde mij weg in de geest op Een grote en Hoge Berg,
  en HIJ toonde mij de grote stad, Het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
  Openbaring 21:22 – Maar ik zag Geen tempel in, wil de hier God de Almachtige en Het Lam Zijn Haar
  tempel.

  In de een-na-laatste Hoofdstuk van de Bijbel, de apostel Johannes beschrijft Het Nieuwe Jeruzalem, de stad van God, als Het afdaalt naar de aarde. De Beschrijving is Vrij uitgebreid. HIJ vertelt boven de stad’s
  poorten, Muren, Funderingen, straten, en Afmetingen. “Maar,” HIJ Zegt, “Ik zag Geen tempel in English.”

 • Maar Waarom Zich te ontdoen van Het heiligdom? Wat als God Heeft Het heiligdom Weer?

  Nahum 1: 9 – Wat denk je samenzweren Tegen den Heere? HIJ Zal Zelf Een voleinding van te maken.
  Benauwdheid Zal Niet Tweemaal op rijzen Een Tweede Keer.

  Blijkbaar is Het heiligdom (van de tempel) is Niet meer Nodig. Het is geserveerd Het Doel Van het bevrijden
  Het universum van de zonde. Openbaring beschrijft De Tijd DAT God Zijn volk uit Heeft gered their
  Zonden, en is Vrij OM Rechtstreeks bij hen wonen, zonder de Noodzaak OM IETS te bemoeien. en Nahum
  vertelt ons DAT this overwinning is Voltooid. Zonde, de grote ellende of this Wereld, Zal Niet weder opstaan.
  Het heiligdom is Zo Effectief DAT Het Zich uit Zaken has gesteld, for alle eeuwigheid Geweest.
  Maar DAT’s OK, wil Dat zijn Doel Vanaf Het Allereerste te beginnen was.

 • Wat doet het heiligdom ons vertellen Over het lot van de zonde?

  Psalmen 73: 1-3 – Waarlijk God is goed voor Israël, zelfs als are van Een rein hart. Maar als for
  me, mijn voeten Waren Bijna uitgeweken; Mijn TREDEN Waren bijkans uitgeschoten. Wil ik was nijdig op de
  dwaas, Toen ik zag DAT De Welvaart van de goddelozen.
  Psalmen 73:17 – Totdat ik Ging Naar het heiligdom van God; Toen begreep ik their Einde.

  Veel Mensen vragen Zich af Waarom Gods volk te Lijden, terwijl de goddelozen Lijken te bloeien. Maar de Bijbel vertelt ons dat, in Het heiligdom dienst is er Een Antwoord. In this studies Zullen we meer Volledig wat this Antwoord is te Ontdekken.
  Maar In een notendop, Het heiligdom dienst Laat Zien DAT ER Een controverse sterven Wordt Uitgevoerd Tussen God en Satan Wordt gespeeld. God Laat DIT DUS we Zullen Begrijpen hoe verdorven en bedrieglijk Satan is. Maar, God loven, Het heiligdom blijkt Ook dat HIJ Een Verslagen vijand. Jezus versloeg zoom Aan het kruis Toen HIJ stierf for our Zonden.

 • Tot slot, hoe Kunnen we de weg Volledig Worden Hersteld OM Een Relatie met God?

  Ps. 77: 1 – Uw weg, o God, is in Het heiligdom.

  Het is mijn verlangen OM Gods heilsplan Begrijpen gezien
  in Zijn heiligdom.

  Volgende les: De geschiedenis van Het Heiligdom

  • Het is Gods verlangen Om Te leven met Zijn volk.
  • Maar de zonde de Oorzaak van de scheiding Tussen God en Zijn volk
   omdat’ de zonde voorkomt Dat zijn volk uit woning met Hem in
   vrede.
  • God Heeft Het heiligdom opgericht Om Te Kunnen leven met
   Zijn Mensen, terwijl Het Verwijderen van their Zonden van hen.
  • De sluier Van het heiligdom mag Een tot God te naderen zonder
   Wordt verbruikt. This sluier staat for the bediening van Christus.
  • Toen de zonde tenslotte is uitgeroeid, Zal er Geen meer Nodig for an are
   heiligdom. God Kan Rechtstreeks leven met Zijn volk.
  • Bron: www.messiahsmansion.com

   Geef een reactie

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

   negentien − 15 =